Rekomendacinės programos sąlygos ir taisyklės
Šiame puslapyje numatomos TurboTransfers rekomendacinės programos „Pajusk Turbo galią“ sąlygos ir taisyklės


1. Ši rekomendacinė programa priklauso įmonei TT Express UAB („mes“, „mūsų“, „mums“), kuri valdo prekės ženklą TurboTransfers.

2. Klientai (Jūs), dalyvaudami rekomendacinėje programoje „Pajusk Turbo galią“ (toliau gali būti vadinama ir „programa“) dalinasi tik jiems sukurta individualia rekomendacine nuoroda (toliau - nuoroda), taip rekomenduodami mūsų paslaugą savo draugams, pažįstamiems ir kitiems asmenims, nesantiems mūsų klientais ir neturintiems aktyvios paskyros mūsų puslapyje TurboTransfers.com, kuriems pateikia savo nuorodą. Už asmenis, pakviestus naudotis mūsų paslaugomis klientai gali gauti numatyto dydžio premijas.

3. Pradėdami dalyvauti rekomendacinėje programoje „Pajusk Turbo galią“ Jūs sutinkate su mūsų sąlygomis ir taisyklėmis. Rekomenduojame atidžiai perskaityti ir įsitikinti, jog supratote, prieš rekomenduodami mus kitiems asmenims. Dalyvavimas programoje nepakeičia mūsų su Jumis sudarytos paslaugų sutarties, kurios pagrindu esate mūsų klientai, o ją tik papildo.

4. Rekomendacinėje programoje negali dalyvauti įmonės TT Express UAB ir kitų grupės įmonių darbuotojai, jų šeimos nariai ir kiti susiję asmenys. Taip pat, visi asmenys, susiję su programos „Pajusk Turbo galią“ kūrimu.

5. Dalyvavimas rekomendacinėje programoje:

5.1. Rekomendacinėje programoje „Pajusk Turbo galią“ gali dalyvauti visi asmenys (išskyrus asmenis, minimus punkte Nr. 4), turintys aktyvią paskyrą mūsų puslapyje TurboTransfers.com, t.y. mūsų klientai;

5.2. Nuspaudus mygtuką „Prisijunk prie rekomendacinės programos!“ būsite nukreipti į rekomendacinės programos puslapį, kur Jums bus sukurta nuoroda, kurią naudosite dalyvaudami programoje.

5.3. Savo nuoroda galite dalintis siųsdami ją el. paštu, talpindami socialiniuose tinkluose ir įvairiais kitais teisėtais būdais.

6. Norėdami pradėti dalyvauti rekomendacinėje programoje „Pajusk Turbo galią“, privalote atlikti vieną iš šių veiksmų:

6.1. Pasidalinti savo nuoroda, kurią mes Jums suteiksime socialiniuose tinkluose arba kitais būdais, kad ją pamatytų kuo daugiau žmonių.

6.2. Suteikdami mums teisę siųsti laiškus su Jūsų nuoroda elektroniniais paštais, kuriuos Jūs mums nurodysite.

7. Asmuo, apsilankęs TurboTransfers.com puslapyje per Jūsų nuorodą (paspaudęs ant nuorodos jis bus nukreiptas į mūsų puslapį) ir užsiregistravęs kaip fizinis asmuo, yra fiksuojamas, kaip Jūsų rekomenduotas. Tam, kad Jums už rekomendaciją priklausytų premija (kaip bus nurodyta 18 p.), minėtas asmuo turi užsiregistruoti ir per 6 mėn nuo registracijos pervesti mažiausiai 50 Eur (vienu pervedimu arba per kelis kartus, kol bus pasiekta 50 Eur riba). 50 Eur suma gali būti pervedama ir kita valiuta ekvivalentu, pagal mūsų puslapyje tuo metu galiojančius valiutos kursus.

8. Asmuo, apsilankęs TurboTransfers.com puslapyje per Jūsų nuorodą (paspaudęs ant nuorodos jis bus nukreiptas į mūsų puslapį) ir užsiregistravęs kaip juridinis asmuo (įmonės vardu), yra fiksuojamas, kaip Jūsų rekomenduotas. Tam, kad Jums už rekomendaciją priklausytų premija (kaip bus nurodyta 18 p.), minėtas asmuo turi užsiregistruoti ir per 6 mėn nuo registracijos pervesti mažiausiai 1000 Eur (vienu pervedimu arba per kelis kartus, kol bus pasiekta 1000 Eur riba). 1000 Eur suma gali būti pervedama ir kita valiuta ekvivalentu, pagal mūsų puslapyje tuo metu galiojančius valiutos kursus.

9. Jūs turite įsisitikinti, kad Jūsų individualios rekomendacinės nuorodos gavėjas sutinka ją gauti iš Jūsų arba iš mūsų Jūsų pateiktais el. paštų adresais. Nuorodos gali būti perduodamos tik teisėtais būdais. Jūs prisiimate visą atsakomybę už savo veiksmus, siunčiant nuorodas (dalyvaujant programoje) ir turite užtikrinti, kad Jūsų veiksmai nepažeis teisės aktų reikalavimų bei visiškai atsakote už visus nuostolius, atsiradusius dėl netinkamo teisės aktų laikymosi (ar nesilaikymo).

10. Galite pakviesti iki 50 naujų naudotojų per dieną.

11. Informaciją apie savo sukauptą premiją galėsite matyti prisijungę prie savo asmeninės paskyros. Informacija yra atnaujinama kas 1-5 d.d.

12. Jūs turite užtikrinti, jog nuorodos gavėjo naršyklėje būtų įjungti slapukai, kad mes galėtume tokį gavėją identifikuoti kaip Jūsų rekomenduotą asmenį ir kad Jūs galėtumėte gauti premiją. Mes turime teisę nemokėti Jums premijos, jeigu nuorodos gavėjo naršyklėje nebus įjungti slapukai ir tai sukliudys mums tokį gavėją identifikuoti, kaip Jūsų rekomenduotą.

13. Prieš išmokėdami Jums sukauptą premiją mes galime pareikalauti papildomų dokumentų, jeigu tai yra reikalinga.

14. TT Express UAB pasilieka teisę neišmokėti premijos, jeigu:

14.1. Negalime nustatyti Jūsų, kaip premijos gavėjo, tapatybės.

14.2. Mes pagrįstai įtariame, kad asmuo sukūrė paskyrą apgaulingai, arba pažeidžia mūsų sąlygas (https://www.turbotransfers.com/lt/terms-conditions).

14.3. Jūs pažeidėte bet kurią šios programos sąlygų ar mūsų taisyklių nuostatą.

14.4. Mums draudžiama mokėti premiją pagal taikomus teisės aktus.

14.5. Jūsų premija baigėsi pagal 21 punktą.

14.6. Pagal punktus 16; 22 arba 23 nutraukus dalyvavimą rekomendacinėje programoje.

14.7. Jūs arba Jūsų rekomenduotas naudotojas turi ar susikuria kelias „TurboTransfers“ paskyras.

14.8. Skirtingi premijų gavėjai nurodo tą pačią banko sąskaitą premijos išmokėjimui.

14.9. Įtariame, kad klientas neturi realaus ketinimo naudotis mūsų paslauga ir naudojosi mūsų paslauga tik vieną kartą siekdamasi gauti premiją.

14.10. Nurodyta sąskaita premijos išmokėjimui nėra Jūsų asmeninė banko sąskaita.

14.11. Šalis, į kurią prašote pervesti premiją nėra mūsų gavėjo šalių sąraše.

14.12. Kitaip pažeidžiamos rekomendacinės programos „Pajusk Turbo galią“ sąlygos ir taisyklės.

14.13. Jeigu Jūsų rekomenduotas asmuo mūsų puslapyje užsiregistravo ne per Jūsų nuorodą.

14.14. Pastebėjus, jog Jūs ar Jūsų rekomenduotas asmuo sukčiauja, bet kokiais būdais kenkia mūsų dalykinei reputacijai, kenkia mūsų ar trečiųjų asmenų interesams ar kitais būdais pažeidžia mūsų taisyklių ir/arba teisės aktų nuostatas.

15. Jeigu asmuo, kuriam Jūs pateikėte savo nuorodą, apsilankė mūsų puslapyje, tačiau neužsiregistravo – jis nebus fiksuojamas kaip Jūsų rekomenduotas.

16. Draudžiama nuoroda dalintis naudojant įvairias automatizuotas, tam skirtas programas (pay-per-click). Jeigu mes pagrįstai įtariame, kad rekomenduodami mūsų paslaugą Jūs naudojote šias programas – premija išmokama nebus. Taip pat, turime teisę sustabdyti Jūsų paskyrą neribotam laikui ar nutraukti bendradarbiavimą su Jumis. Taip pat draudžiama talpinti nuorodą tinklapiuose, kuriuose yra pateikiama įžeidžiančio, pornografinio turinio informacija, reklamuojami ar organizuojami lošimai, vyksta prekyba alkoholiu, tabaku, nelegaliomis prekėmis, ginklais ir pan.

17. TT Express UAB vardu priimti sprendimai yra neginčijami. Mes pasiliekame teisę savo sprendimų nekomentuoti.

18. Kiekvienas naudotojas turi galimybę pasirinkti savo paskyros tipą – asmeninę arba verslo (jei pervedimai bus vykdomi įmonės/juridinio asmens vardu). Premija Jums skiriama neatsižvelgiant į Jūsų paskyros tipą. Premijų sumos:

18.1. Už kiekvieną Jūsų rekomenduotą fizinį asmenį, kuris įvykdė punkte Nr. 7 nurodytas sąlygas yra skiriama vienkartinė 10 Eur premija.

18.2. Už kiekvieną Jūsų rekomenduotą įmonę/juridinį asmenį, kuris įvykdė punkte Nr. 8 nurodytas sąlygas yra skiriama vienkartinė 50 Eur premija.

19. Premija gali būti išmokama bet kuria mūsų puslapyje siūloma valiuta, į bet kurią mūsų puslapyje pateiktą šalį (kaip tai nurodo mūsų taisyklės ir sąlygos). Atitinkama premijos suma bus konvertuojama į Jūsų pasirinktą valiutą, tokiu kursu, koks galios premijos išmokėjimu momentu mūsų puslapyje. Šie rodikliai kartais gali svyruoti, priklausomai nuo svyravimų tarptautinėse valiutų kursų rinkose.

20. Norėdami atsiimti savo uždirbtą premiją spauskite „Atsiimti premiją“ ir sekite nurodymus savo ekrane.

21. Savo uždirbtą premiją Jūs turite teisę atsiimti per 6 mėn. nuo jos gavimo dienos. Per minėtą laikotarpį neišreiškus noro atsiimti premiją, ji yra naikinama.

22. TT Express UAB pasilieka teisę bet kada keisti rekomendacinės programos sąalygas arba ją nutraukti ar sustabdyti neribotam terminui be išankstinio įspėjimo.

23. Taip pat, mes galime nutraukti rekomendacinę programą apie tai Jus informuodami iš anksto el. paštu (ir/ ar pranešdami apie tai savo svetainėje). Tuomet Jūs turėsite teisę atsiimti visą sukauptą premiją, kurią sukaupėte iki paskutinės rekomendacinės programos galiojimo dienos, 23:59 val Lietuvos laiku.

24. TT Express UAB neprisiima jokios atsakomybės už Jūsų patirtus nuostolius ar žalą naudojantis mūsų rekomendacine programa, atsiimant ar naudojant premiją, įskaitant (bet neapsiribojant) susijusius su:

24.1. rekomendacinės programos sustabdymu, nutraukimu ar vėlavimu pranešti apie Jūsų teisę atsiimti premiją;

24.2. bet kokia žala Jūsų ar kito asmens kompiuteriui ar kitam elektroniniam įrenginiui, susijusia su dalyvavimu rekomendacinėje programoje arba dėl jos atsiradimo, arba dėl bet kokių duomenų, susijusių su rekomendacine programa, parsisiuntimu;

24.3. bet kokiais trečiųjų šalių įsipareigojimų nevykdymais;

24.4. bet kokios atsakomybės (įskaitant, bet neatsiribojant baudžiamosios, administracinės, civilinės, materialinės ar drausminės) taikymu Jums dėl jūsų veiksmų, susijusių su šia Programa, įskaitant bet neapsiribojant dėl poveikio asmenų sveikatai, gyvybei, laisvei, garbei ir orumui, apsisprendimo teisei, privataus gyvenimo neliečiamumui, asmens lygiateisiškumui ir sąžinės laisvei, nuosavybei (įskaitant, bet neapsiribojant intelektinei ir pramoninei), ekonomikai ir verslo tvarkai, finansų sistemai, elektroninių duomenų ir informacinių sistemų saugumui, viešajai tvarkai, klastojimui ir kitiems veiksmas, galintiems užtraukti atsakomybę.

25. Už visus mokesčius ir kitas administracines išlaidas atsiimant premiją yra atsakingas premijos gavėjas. Papildomai paaiškiname, jog premijos gavėjas yra pats atsakingas už gautų pajamų deklaravimą ir mokesčių sumokėjimą valstybei už gautas premijas (jeigu pagal taikytinus teisės aktus tai reikalinga).

26. Jūs esate atsakingas už visas išlaidas ar nuostolius, kuriuos galite patirti dėl dalyvavimo programoje.

27. Daugiau informacijos apie tai, kaip yra tvarkomi Jūsų asmens duomenys, rasite mūsų Privatumo politikoje, adresu: https://www.turbotransfers.com/lt/privacy-policy

28. Jeigu kuri nors šių rekomendacinės programos sąlygų ar nuostatų yra laikoma neteisėta ar neįgyvendinama ar nustoja galioti, tai neturi įtakos kitų nuostatų ir sąlygų galiojimui.

29. TT Express UAB pasilieka teisę savo nuožiūra, esant teisėtam pagrindui, atsisakyti išmokėti premiją.

30. TT Express UAB pasilieka teisę keisti arba atšaukti premiją savo nuožiūra.

31. TT Express UAB pasilieka teisę nenurodydama priežasčių, vadovaujantis vidaus tvarkų bei taikytinų teisės aktų reikalavimų nuostatomis, atsisakyti registruoti Jūsų rekomenduotą asmenį.

32. TT Express UAB pasilieka teisę ne tik nemokėti premijos, tačiau ir reikalauti atlyginti nuostolius, jeigu Jūsų veiksmai kenkia mūsų dalykinei reputacijai, pažeidžia šių taisyklių ar teisės aktų nuostatas ar kitaip pažeidžia įmonės interesus.

33. TT Express UAB pasilieka teisę bet kuriuo metu be išankstinio įspėjimo nutraukti rekomendacinę programą.

34. TT Express UAB pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti šias sąlygas.