Privatumo politika
1. Bendra informacija


TT Express UAB veikianti prekiniu ženklu TurboTransfers (toliau TurboTransfers) skiria didelį dėmesį duomenų apsaugai. TurboTransfers duomenų apdorojimą vykdo laikantis atitinkamų Lietuvos Respublikos duomenų apsaugos teisės aktų ir šios politikos. TT Express UAB yra registruota Lietuvos Respublikos asmens duomenų valdytojų valstybės registre, duomenų valdytojo identifikavimo kodu P5791.


2. Informacija, kurios mes prašome, ir jūsų duomenų naudojimas


2.1 Informacija.


Tam, kad galėtume apdoroti jūsų užsakymą ir suteikti pinigų perlaidos paslaugas ir vykdyti bet kokias susijusias paslaugas (pvz.valiutos keitimą), mums reikalinga tam tikra asmens informacija. Mes kaupiame jūsų asmens informaciją, kai jūs pateikiate užsakymą (tame tarpe jūsų vardas, pavardė, adresas, telefono numeris, el. pašto adresas, asmens dokumento kopija).


2.2 Jūsų duomenų naudojimas.


Mes naudojame jūsų informaciją, kad galėtume teikti pinigų perlaidųir kitas susijusias paslaugas. Jūsų duomenys iš naudojami jūsų asmens identifikavimui pagal taikomų teisės aktų reikalavimus. Jūsų duomenys bus išsaugoti ir naudojami šiais tikslais: apskaita, sąskaitų išrašymas ir auditas, sukčiavimo prevencija, saugumas, apsauga, sistemos tikrinimas, priežiūra, tobulinimas ir plėtra, administraciniais ir teisiniais tikslais, statistinei ir rinkodaros analizei. Mes taip pat galime pasinaudoti jūsų duomenimis susisiekti su jumis administraciniais ar veiklos tikslais, pavyzdžiui, dėl pinigų perlaidos užsakymo patvirtinimo.


Mes išsaugome jūsų pateikiamą informaciją, įskaitant jūsų transakcijų istoriją ir duomenis, kuriuos mes kaupiame, kai jūs naudojatės mūsų paslaugomis.


2.3 Jūsų sutikimas.


Pateikdami mums savo duomenis, jūs patvirtinate ir sutinkate, kad TurboTransfersapdorotų jūsų asmeninius duomenis, laikantis šios politikos ir susijusių įstatymų bei reglamentų, įskaitant TurboTransfersdarbuotojų prieigą prie jūsų duomenų dėl jų apdorojimo ir tvarkymo, kaip nurodyta šiame dokumente.


2.4 TurboTransfersapdoroja jūsų duomenis remiantis Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir jūsų savanorišku sutikimu.


3. Duomenų atskleidimas tretiesiems asmenims


3.1 Duomenų atskleidimas kitoms šalims gali būti būtinas, siekiant užtikrinti jūsų reikalaujamą sklandų paslaugų ir informacijos tiekimą. Dėl šių ir anksčiau paminėtų tikslų (žr. „Jūsų duomenų naudojimas“) mes galime suteikti prieigą prie jūsų informacijos kitoms šalims, šioje politikoje nurodytais tikslais ar kitais, jūsų patvirtintais tikslais. Tokiu būdu laikoma, kad jūs esate įspėtas ir sutinkate su šiuo TurboTransfersduomenų atskleidimu be papildomų įspėjimų dėl tokio jūsų duomenų atskleidimo kitomskredito, mokėjimo ar elektroninių pinigų įstaigoms iš kurių jūsų vardu ar naudai gaunamos piniginės lėšos ar per kurias faktiškai vykdoma mokėjimo perlaida jūsų nurodytiems gavėjams.TurboTransfers neprisiima atsakomybės dėl bet kokios žalos, kylančios dėl trečiųjų asmenų naudojimosi jūsų duomenimis, kaip nurodyta aukščiau, tiek, kiek tai leidžia privalomi atitinkami įstatymai.


3.2 Jūsų informacija gali būti perduota ir naudojama mūsų asocijuotų kompanijų Europos Sąjungos viduje ar už jos ribų. Pateikdami savo duomenis mums, jūs suprantate ir sutinkate, kad mes galime jūsų asmens duomenis perduoti savo asocijuotoms kompanijoms.


3.3 Mes taip pat galime jūsų duomenis perduoti vyriausybinėms institucijoms ar teisėsaugos institucijoms, joms pareikalavus, ir tik jeigu tai numatyta pagal taikomus įstatymus.


4. Apsauga


4.1 Mes imamės visų protingų techninių ir apsaugos priemonių, siekdami užtikrinti saugų jūsų asmens duomenų laikymą ir apsaugoti jūsų duomenis nuo neteisėtos prieigos, naudojimosi ir klastojimo ar neteisėto pašalinimo. Ypatingą dėmesį skiriame saugiam asmens ir finansinių duomenų perdavimui. Šie duomenys yra perduodami iš jūsų kompiuterio į TurboTransfersserverį per užšifruotus kanalus, naudojantis moderniausia „Secure Socket Layer“ (SSL) technologija.


4.2 Jeigu perduodame duomenis šaliai, esančiai už Europos Sąjungos ar Lietuvos Respublikos ribų, pagal šią politiką mes negalime garantuoti, kad duomenys bus apsaugoti pagal ES arba Lietuvos Respublikos įstatymus ir reglamentus.


5. Jūsų asmens duomenų naudojimas rinkodaros ar kitais tikslais


5.1 Mes siekiame užtikrinti, kad mūsų tinklapis teiktų tai, ko ieško lankytojai. Siekiant tai užtikrinti, mes galime pasinaudoti jūsų duomenimis analitiniais, kokybės gerinimo, paslaugų tobulinimo, tinklapio funcionalumo didinimo tikslais, taip pat siekiant apskaičiuoti reklamos kampanijų sėkmingumą arba pritaikyti paslaugas pagal jūsų klausimus. Dėl šių tikslų mes galime perduoti jūsų asmeniškai neidentifikuojančią informaciją tokią kaip, bet neapsiribojant, anonimine demografine informacija, elgesiu internete. Tokia informacija trečiosioms šalims bus pateikiama tik bendra, asmeniškai neidentifikuojančia forma.


5.2 Užsisakydami naujienlaiškius, jūs sutinkate - žinodami atitinkamą informaciją dėl duomenų apdorojimo - gauti tiesioginę rinkodaros komunikaciją ar specialius TurboTransfers pasiūlymus. Dėl tokių tiesioginių rinkodaros komunikacijų / specialiųjų pasiūlymų siuntimo, mes apdorosime šiuos asmens duomenis: vardą, pavardę, el. pašto adresą. Toks sutikimas yra savanoriškas. Naujienlaiškių atsisakyti galite bet kuriuo metu nepateikdami jokios priežasties siūsdami žinutę el. laišku į info@TurboTransfers.com.


6. Įvairi informacija


6.1 Jeigu užsiregistruojate mūsų tinklapyje, mes laikome, kad jūs sutinkate, jog mes apdorotume jūsų duomenis, pateiktus registracijos proceso metu ir, jums nereikės tų duomenų pateikti vėl, kai kitą kartą užsakinėsite pinigų perlaidos paslaugą.


6.2 Kai pateiksite paslaugos užsakymą, jums bus išsiųsta užsakymo patvirtinimo nuoroda el. laišku, kurią aktyvavę patvirtinsite savo užsakymą.


6.3 Jūsų asmens informacija bei sutartys sudarytos tarp jūsų ir TurboTransfers yra saugomi mūsų vidinėje verslo informacijos valdymo sistemoje. Jeigu pageidaujate gauti informaciją apie savo, kaip kliento registracijos įrašus ar bet kurią kitą informaciją, saugomą TurboTransfers, apie duomenų apdorojimą ir duomenų apdorojimo subjektus (jei tokių yra), arba jeigu pageidaujate, kad jūsų duomenys būtų pakeisti arba ištrinti, prašome kreiptis į mus siunčiant žinutę email el. laišku į info@TurboTransfers.com.


6.4 Dėl bet kokio duomenų apdorojimo, kuris yra reglamentuojamas remiantis Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, jūs turite toliau nurodytas teises ir teisės gynimo priemones:
Jūs turite teisę reikalauti informacijos dėl duomenų apdorojimo, reikalauti duomenų ištaisymo, panaikinimo ar blokavimo. Jeigu numatoma pagal taikomus įstatymus, jūs taip pat galite prieštarauti dėl duomenų apdorojimo. Mes apdorojame jūsų asmens duomenis per laiką, kurio reikia aukščiau išvardintiems tikslams pasiekti arba per laiką, nurodytą atitinkamų įstatymų.


6.5 Naudojantis mūsų tinklapiu, jūsų naršyklė jūsų įrenginyje išsaugo mūsų tinklapio slapukus. Mes išsaugome duomenis, atsiųstus jūsų naršyklės ir įrenginio per užsakymo pateikimo procesą savo tinklapyje. Tokią informaciją mes naudosime tik apibendrintą dėl statistinių tikslų ir tam, kad galėtume toliau tobulinti savo teikiamas paslaugas.


Ši privatumo politika įsigalioja nuo 2014m. Sausio mėn. 21d.